Liczba odwiedzin strony: 17831 Osób na stronie: 3
 

 Kancelaria Adwokacka Alicja Natkaniec

 
 
Kancelaria Adwokacka Alicja Natkaniec
 
Piekiełko 25
76-200 Słupsk
Profesje:   adwokat
radca prawny
kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 63 poz. 530 - Zm.: rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2009 r.) Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządza się, co następuje: §  ...
Monitor Polski 2007 Nr 76 poz. 818 - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r. (M.P. z dnia 19 października 2007 r.) Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale...